Biuro T?umacze? Burger

Polski - Niemiecki - Rosyjski

Pa?stwa biuro t?umacze? w Düsseldorfie

Profesjonalna i niezawodna obs?uga j?zykowa.

Czy mieli Pa?stwo ju? kiedy? wra?enie, ?e zaczynaj? si? gubi? w szalonym wirze ró?norodnych j?zyków? Zupe?nie zrozumia?e uczucie. Kiedy nie potrafimy zrozumie? wa?nych dokumentów urz?dowych lub handlowych lub jeste?my w stanie zrozumie? tylko fragmenty rozprawy s?dowej, wtedy zdani jeste?my na fachow? pomoc. Tak? fachow? pomoc oferuje Pa?stwu moje BIURO T?UMACZE? BURGER. Poni?ej znajd? Pa?stwo informacje dotycz?ce mojej oferty.

O mnie

Beata Burger
Beata Burger T?umacz przysi?g?y (j?zyk polski i niemiecki)BIURO TŁUMACZEŃ BURGER istnieje już od kilkunastu lat. Działam głównie w Düsseldorfie i na obszarze Nadrenii Północnej-Westfalii. Współpracuję ponadto z tłumaczami - jednocześnie mówcami rodowitymi - w innych miastach. Dzięki temu jestem w stanie oferować swoje usługi na terenie całych Niemiec, a w miarę potrzeb także za granicą.

Jestem rodowitym mówcą języka polskiego i wykształconym tłumaczem języka polskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Ukończyłam studia tłumaczeniowe na Uniwersytecie Warszawskim, po czym odbyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie w Lipsku, które zakończyłam uzyskaniem tytułu Master of European Studies. Od stycznia 2005 r. jestem tłumaczem przysięgłym (język polski i niemiecki) na terenie Kraju Związkowego Bawarii, a od listopada 2014 r. także na terenie Kraju Związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii.

Obok szeregu dokumentów, których tłumaczenie dominuje moją codzienność, pracuję w ramach różnorodnych projektów we współpracy z firmami, instytucjami kultury i sądami. Do grona moich klientów należy także cały szereg agencji tłumaczeniowych na terenie Niemiec i Europy. Regularnie tłumaczę podczas rozpraw sądowych i w urzędach. Jako klient korzystają Państwo z mojego gruntownego wykształcenia i przygotowania akademickiego oraz wieloletniego doświadczenia w tłumaczeniu.

Oferta

Oferuję Państwu różnorodne formy językowego wsparcia. Proszę nawiązać ze mną kontakt, jeśli potrzebują Państwo tłumaczeń tekstów i dokumentów (różnego rodzaju i o różnym stopniu trudności) lub poszukują Państwo tłumacza konsekutywnego podczas rozmów handlowych, na konferencjach, w urzędach bądź też w sądzie. Służę pomocą w poszukiwaniu wykwalifikowanych tłumaczy innych języków.
Chętnie sporządzę także dla Państwa dopasowaną do indywidualnych potrzeb ofertę. Proszę napisać do mnie mail, wysłać formularz kontaktowy lub faks albo po prostu zadzwonić. Wszystkie potrzebne do tego informacje znajdą Państwo w rubryce kontakt.

KontaktBURGER ÜBERSETZUNGEN
Beata Burger
Siemensstr. 7
40227 Düsseldorf
NiemcyTelefonicznie lub faksem:
tel.: +49 (0211) 98 47 89 11
faks: +49 (0211) 98 47 89 12
tel. kom.: (0151) 647 25 973

*

Pola oznaczone * nale?y koniecznie wype?ni?.

Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych przez Biuro T?umacze? Burger.

Referencje

 • Urz?dy
 • S?dy
 • Instytucje kulturalne
 • Firmy/przedsi?biorstwa
 • Główny Urząd Celny w Monachium (Hauptzollamt München)
 • Główny Urząd Celny w Stuttgarcie (Hauptzollamt Stuttgart)
 • Landgericht Traunstein
 • Amtsgericht Freising
 • Amtsgericht Landau a. d. Isar
 • weitere Amtsgerichte in Nordrhein-Westfalen und im Freistaat Bayern
 • Sąd Apelacyjny w Düsseldorfie (Oberlandesgericht Düsseldorf)
 • Sąd Okręgowy w Düsseldorfie (Landgericht Düsseldorf)
 • Sąd Okręgowy w Monachium (Landgericht München)
 • Sąd Okręgowy w Traunstein (Landgericht Traunstein)
 • Sąd Rejonowy w Düsseldorfie (Amtsgericht Düsseldorf)
 • Sąd Rejonowy w Monachium (Amtsgericht München)
 • Sąd Rejonowy we Freising (Amtsgericht Freising)
 • Sąd Rejonowy w Landau a. d. Isar (Amtsgericht Landau a. d. Isar)
 • Prokuratura w Essen (Staatsanwaltschaft Essen)
 • Prokuratura w Monachium (Staatsanwaltschaft München)
 • inne sądy rejonowe na terenie Nadrenii Północnej-Westfalii i Bawarii
 • Instytut Georga Eckerta Miedzynarodowych Badan nad Podrecznikami Szkolnymi e. V. w Brunszwiku www.gei.de
 • Austriackie Forum Kultury w Warszawie www.austria.org.pl
 • Fundacja Kannste auch! e.V. w Berlinie www.kannste-auch.de
 • Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH
 • AUXILIA Rechtsschutz-Versicherungs-AG
 • Kraftfahrer-Schutz e.V.
 • ADCO Umweltdienste Holding GmbH
 • Liczne biura tłumaczeń w ramach współpracy na terenie Niemiec jak również we współpracy ponadgranicznej.

Stopka informacyjna

Za tresc strony odpowiada:

BURGER ÜBERSETZUNGEN
Beata Burger
Siemensstr. 7
40227 Düsseldorf

Uwagi prawneOdpowiedzialność za treść

Pomimo usilnych starań o zachowanie aktualności, kompletności i prawidłowości treści na niniejszej stronie internetowej, nie mogę przejąć całkowitej gwarancji za zachowanie powyższych atrybutów. Jako oferująca usługi jestem zgodnie z § 7, ustęp 1 TDG (niemiecka Ustawa o telemediach), i w myśl obowiązującego ogólnie prawa odpowiedzialna za umieszczone na niniejszej stronie treści własne. Nie jestem jednak zobowiązana do kontroli przekazanych lub zgromadzonych treści obcych (§§ 8-10 TDG). W przypadku rozpoznania naruszenia prawa, treści niezgodne z prawem zostaną przeze mnie niezwłocznie usunięte. Przejęcie związanej z tym odpowiedzialności następuje dopiero od momentu zidentyfikowania konkretnych przypadków naruszenia prawa.

Odpowiedzialność za linki

Niniejsza strona zawiera odsyłacze (linki) do stron internetowych osób trzecich. Na treść stron osób trzecich nie mam żadnego wpływu. Odpowiedzialny za treści owych stron jest jedynie ich oferent lub prowadzący. Dlatego też nie przejmuję żadnej odpowiedzialności za owe treści obce. W momencie umieszczania odsyłaczy sprawdzone zostały treści stron internetowych, do których odsyłam, pod kątem możliwego naruszenia prawa, a przypadków naruszenia prawa nie stwierdziłam. Stała kontrola wszystkich treści stron, do których odsyłają umieszczone na niniejszej stronie linki, pod tym kątem jest jednak niemożliwa bez konkretnych informacji, wskazujących na naruszenie prawa. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa na stronach, do których odsyłają linki, odpowiednie odsyłacze zostaną niezwłocznie usunięte.


Prawa autorskie

Sporządzone przez prowadzącą niniejszą stronę internetową teksty, zdjęcia, grafiki i układ strony podlegają prawom autorskim. Ich powielanie, opracowywanie, rozpowszechnianie i każdy inny rodzaj korzystania z nich wymagają pisemnej zgody osoby odpowiedzialnej za niniejszą stronę. Kopiowanie dozwolone jest wyłącznie na użytek prywatny, a nie dla celów komercyjnych.

Źródło: Dr. Guido Burger, adwokat


Prawa autorskie do zdjęć

Adobe Stock
DATEI-NR.: 276070120
Panorama of Warsaw odl town square at sunset
von TTstudio

Adobe Stock
DATEI-NR.: 70844777
The riverside with promenade of Gdansk, Poland.
von Nightman1965

Adobe Stock
DATEI-NR.: 266631364
Angry woman sitting on couch holding letter received bad news
von fizkes

Adobe Stock
DATEI-NR.: 187621422
Foreign language communication speech bubbles
von Brian Jackson

Deklaracja o ochronie danychOsobą odpowiedzialną w myśl ustaw o ochronie danych, w szczególności w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jest:

Beata Burger
Siemensstr. 7
40227 Düsseldorf
Niemcy

tel.: +49 (0211) 98 47 89 11
faks: +49 (0211) 98 47 89 12
tel. kom.: (0151) 647 25 973

Z dalszymi informacjami, dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, proszę zapoznać się w poszczególnych podpunktach w zakładce "Datenschutzerklärung" w niemieckiej wersji niniejszej strony internetowej.

Ihre Betroffenenrechte

Unter den angegebenen Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten können Sie jederzeit folgende Rechte ausüben:

 • Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung (Art. 15 DSGVO),
 • Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten (Art. 16 DSGVO),
 • Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten (Art. 17 DSGVO),
 • Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten noch nicht löschen dürfen (Art. 18 DSGVO),
 • Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns (Art. 21 DSGVO) und
 • Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen Vertrag mit uns abgeschlossen haben (Art. 20 DSGVO).

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an eine Aufsichtsbehörde wenden, z. B. an die zuständige Aufsichtsbehörde des Bundeslands Ihres Wohnsitzes oder an die für uns als verantwortliche Stelle zuständige Behörde.

Eine Liste der Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen Bereich) mit Anschrift finden Sie unter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Erfassung allgemeiner Informationen

Art und Zweck der Verarbeitung:

Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, d.h., wenn Sie sich nicht registrieren oder anderweitig Informationen übermitteln, werden automatisch Informationen allgemeiner Natur erfasst. Diese Informationen (Server-Logfiles) beinhalten etwa die Art des Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internet-Service-Providers, Ihre IP-Adresse und ähnliches.

Sie werden insbesondere zu folgenden Zwecken verarbeitet:

 • Sicherstellung eines problemlosen Verbindungsaufbaus der Website,
 • Sicherstellung einer reibungslosen Nutzung unserer Website,
 • Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie
 • zu weiteren administrativen Zwecken.

Wir verwenden Ihre Daten nicht, um Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Informationen dieser Art werden von uns ggfs. statistisch ausgewertet, um unseren Internetauftritt und die dahinterstehende Technik zu optimieren.

Rechtsgrundlage:

Die Verarbeitung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis unseres berechtigten Interesses an der Verbesserung der Stabilität und Funktionalität unserer Website.

Empfänger:

Empfänger der Daten sind ggf. technische Dienstleister, die für den Betrieb und die Wartung unserer Webseite als Auftragsverarbeiter tätig werden.

Speicherdauer:

Die Daten werden gelöscht, sobald diese für den Zweck der Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Dies ist für die Daten, die der Bereitstellung der Webseite dienen, grundsätzlich der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Die Bereitstellung der vorgenannten personenbezogenen Daten ist weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben. Ohne die IP-Adresse ist jedoch der Dienst und die Funktionsfähigkeit unserer Website nicht gewährleistet. Zudem können einzelne Dienste und Services nicht verfügbar oder eingeschränkt sein. Aus diesem Grund ist ein Widerspruch ausgeschlossen.

Cookies

Art und Zweck der Verarbeitung:

Wie viele andere Webseiten verwenden wir auch so genannte „Cookies“. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) gespeichert werden, wenn Sie unsere Webseite besuchen.

Hierdurch erhalten wir bestimmte Daten wie z. B. IP-Adresse, verwendeter Browser und Betriebssystem.

Cookies können nicht verwendet werden, um Programme zu starten oder Viren auf einen Computer zu übertragen. Anhand der in Cookies enthaltenen Informationen können wir Ihnen die Navigation erleichtern und die korrekte Anzeige unserer Webseiten ermöglichen.

In keinem Fall werden die von uns erfassten Daten an Dritte weitergegeben oder ohne Ihre Einwilligung eine Verknüpfung mit personenbezogenen Daten hergestellt.

Natürlich können Sie unsere Website grundsätzlich auch ohne Cookies betrachten. Internet-Browser sind regelmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Im Allgemeinen können Sie die Verwendung von Cookies jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren. Bitte verwenden Sie die Hilfefunktionen Ihres Internetbrowsers, um zu erfahren, wie Sie diese Einstellungen ändern können. Bitte beachten Sie, dass einzelne Funktionen unserer Website möglicherweise nicht funktionieren, wenn Sie die Verwendung von Cookies deaktiviert haben.

Speicherdauer und eingesetzte Cookies:

Soweit Sie uns durch Ihre Browsereinstellungen oder Zustimmung die Verwendung von Cookies erlauben, können folgende Cookies auf unseren Webseiten zum Einsatz kommen:

Soweit diese Cookies (auch) personenbezogene Daten betreffen können, informieren wir Sie darüber in den folgenden Abschnitten.

Sie können über Ihre Browsereinstellungen einzelne Cookies oder den gesamten Cookie-Bestand löschen. Darüber hinaus erhalten Sie Informationen und Anleitungen, wie diese Cookies gelöscht oder deren Speicherung vorab blockiert werden können. Je nach Anbieter Ihres Browsers finden Sie die notwendigen Informationen unter den nachfolgenden Links:

Kontaktformular

Art und Zweck der Verarbeitung:

Die von Ihnen eingegebenen Daten werden zum Zweck der individuellen Kommunikation mit Ihnen gespeichert. Hierfür ist die Angabe einer validen E-Mail-Adresse sowie Ihres Namens erforderlich. Diese dient der Zuordnung der Anfrage und der anschließenden Beantwortung derselben. Die Angabe weiterer Daten ist optional.

Rechtsgrundlage:

Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt auf der Grundlage eines berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

Durch Bereitstellung des Kontaktformulars möchten wir Ihnen eine unkomplizierte Kontaktaufnahme ermöglichen. Ihre gemachten Angaben werden zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche Anschlussfragen gespeichert.

Sofern Sie mit uns Kontakt aufnehmen, um ein Angebot zu erfragen, erfolgt die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).

Empfänger:

Empfänger der Daten sind ggf. Auftragsverarbeiter.

Speicherdauer:

Daten werden spätestens 6 Monate nach Bearbeitung der Anfrage gelöscht.

Sofern es zu einem Vertragsverhältnis kommt, unterliegen wir den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen nach HGB und löschen Ihre Daten nach Ablauf dieser Fristen.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt freiwillig. Wir können Ihre Anfrage jedoch nur bearbeiten, sofern Sie uns Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und den Grund der Anfrage mitteilen.

Verwendung von Google Maps

Art und Zweck der Verarbeitung:

Auf dieser Webseite nutzen wir das Angebot von Google Maps. Google Maps wird von Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nachfolgend „Google“) betrieben. Dadurch können wir Ihnen interaktive Karten direkt in der Webseite anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable Nutzung der Karten-Funktion.

Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Google können Sie den Google-Datenschutzhinweisen entnehmen. Dort können Sie im Datenschutzcenter auch Ihre persönlichen Datenschutz-Einstellungen verändern.

Ausführliche Anleitungen zur Verwaltung der eigenen Daten im Zusammenhang mit Google-Produkten finden Sie hier.

Rechtsgrundlage:

Rechtsgrundlage für die Einbindung von Google Maps und dem damit verbundenen Datentransfer zu Google ist Ihre Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO).

Empfänger:

Durch den Besuch der Webseite erhält Google Informationen, dass Sie die entsprechende Unterseite unserer Webseite aufgerufen haben. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob keine Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet.

Wenn Sie die Zuordnung in Ihrem Profil bei Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons bei Google ausloggen. Google speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechter Gestaltung seiner Webseite. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Webseite zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an Google richten müssen.

Speicherdauer:

Wir erheben keine personenbezogenen Daten, durch die Einbindung von Google Maps.

Drittlandtransfer:

Google verarbeitet Ihre Daten in den USA und hat sich dem EU_US Privacy Shield unterworfen https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Widerruf der Einwilligung:

Wenn Sie nicht möchten, dass Google über unseren Internetauftritt Daten über Sie erhebt, verarbeitet oder nutzt, können Sie in Ihrem Browsereinstellungen JavaScript deaktivieren. In diesem Fall können Sie unsere Webseite jedoch nicht oder nur eingeschränkt nutzen.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt freiwillig, allein auf Basis Ihrer Einwilligung. Sofern Sie den Zugriff unterbinden, kann es hierdurch zu Funktionseinschränkungen auf der Website kommen.

SSL Verschlüsselung

Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, verwenden wir dem aktuellen Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren (z. B. SSL) über HTTPS.

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.

Fragen an den Datenschutzbeauftragten

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder wenden Sie sich direkt an die für den Datenschutz verantwortliche Person in unserer Organisation:

Beata Burger
Siemensstr. 7
40227 Düsseldorf

Die Datenschutzerklärung wurde mithilfe der activeMind AG erstellt, den Experten für externe Datenschutzbeauftragte (Version #2019-04-10).

Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf "Alle akzeptieren" erklären Sie sich damit einverstanden. Erweiterte Einstellungen